పోస్ట్‌లు

అక్టోబర్, 2014లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

వ్యక్తిత్వ వికాసం

చిత్రం
ఫేస్ బుక్ మిత్రుల సౌజన్యంతో 

పోషకాహారం ఇలా

చిత్రం
ఈనాడు సౌజన్యంతో 

వెరైటీ (వెర్రి)

చిత్రం
సాక్షి సౌజన్యంతో 

కార్తీక సోమవారం

కార్తీక మాసం అనగానే గుర్తుకు వచ్చేది సోమవారం ఉపవాసం ఉండడం , కార్తీక పురాణం చదవడం , శివాలయానికి వెళ్ళడం . మా చిన్నతనంలో నేను మూడు , నాలుగు తరగతులు చదివే రోజుల్లో కాకినాడ , రామారావు పేటలో ఉండే వాళ్ల్లం . నేను , మా తమ్ముడు రామారావు పేట స్కూల్ లో చదివేవాళ్ళం . దానినే ఇసక తిప్ప స్కూల్ అనేవారు . అక్కడ స్కూలు , ఈశ్వర పుస్తక భాండాగారం మాత్రమె ఉండేవి . మిగిలిన కాళీ అంతా ఇసకపర్ర . అందుకే ఆ పేరు వచ్చింది . కార్తిక మాసం వస్తే ప్రతి రోజు కార్తీక పురాణం చదివే వాళ్ళం . అందులో పోటీ కొద్దీ ఒకేరోజు రెండు, మూడు రోజులవి కూడా చదివేసి నేను ఇన్నో రోజంటే , నేను ఇన్నో రోజని అనుకునేవాళ్ళం . సోమవారం తప్పనిసరిగా ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండే వాళ్ళం . కేవలం ఉదయం పాలు తాగి స్కూల్ కి వెళ్లి వచ్చి ,మద్యాహ్నం మళ్లీ పాలు తాగి సాయంత్రం వరకు ఉండే వాళ్ళం . మధ్యలో ఏమి తినకూడదని అంటే అలాగే చేసేవాళ్ళం . సాయంత్రం వచ్చి స్నానం చేసి శివాలయానికి వెళ్ళే వాళ్ళం . వస్తూ ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందా , నక్షత్రాలు కనపడతాయా అని ఎదురు చూసే వాళ్ళం . ఆకలికో మరి ఎందుకో ఎటు చూసినా చుక్కలు కనపడేవి . అమ్మ చూసి నక్షత్ర దర్శనం చేసుకొని అప్పుడు అన్నం పెట్టే

వృద్ధులకోసం ఈ ఫోన్

చిత్రం
ఈనాడు సౌజన్యంతో 

దాహం వేసినపుడు నుయ్యి తవ్వడం

ఆ మధ్యన కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న సమయంలో నాకు ఆవేశం వచ్చేసింది మనకి పెరడు కొంచెం కాళీగా ఉంది కదా అన్ని రకాలు విత్తనాలు తెచ్చి పండించు కొంటే చాలా బాగుంటుంది . బోలెడు ఆదా చేసెయ్యొచ్చు అని .  ఆలోచన వచ్చి నాకు గుర్తుండి , కుదిరి బజారుకు వెళ్లినపుడు విత్తనాలు తెచ్చి , ఇంట్లో పెట్టాను . దానికి కొన్ని రోజులు పట్టింది . మళ్ళి వాటిని గుర్తుంచుకొని నేలలో వేయడానికి మరికొన్ని రోజులు పట్టింది . సరే ఎలాగైతేనేం తెచ్చిన వాటిలో కొన్ని మొక్కలు వచ్చాయి . బెండ మొక్కలు, బొబ్బర్లు , వంగ , బీర, ఆనప మొక్కలు వచ్చాయి . పూత పట్టింది.   తీరా పిందెలు వేసాయి అనే సమయానికి కూరగాయల ధరలు కిందికి దిగివచ్చాయి.   ఇది చాలా చిన్న విషయం అనుకోండి . కాని చాలా విషయాలలో  సమయం ఉన్నం తసేపు ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోము . ఏదైనా పీకల మీదకు వచ్చాక పరుగులు పెడుతుంటాం . కరెంట్ , ఫోన్ బిల్లులు మొదలైనవి చూడండి ఆఖరి రోజు చాలా మంది కడుతుంటారు . ఆ రోజు చాల జనం ఉండి సమయం ఎక్కువ పడుతుంది అదే మనకి బిల్లు రాగానే కుదిరినపుడు చెల్లించేస్తే ఆఖరి రోజు ఖంగారు ఉండదు . అలాగే పరీక్షల ఫీజు కట్టడానికి కూడా మనకు చాల రోజుల ముందు తెలిసినా చివరి వరకు ఊ

ఎబోలాను చంపే రోబో

చిత్రం
ఈనాడు సౌజన్యంతో